Architectuur Principes (1)

Architectuurprincipes geven richting hoe de -vaak schaarse- IT middelen aan te wenden om de organisatie-doelstellingen te kunnen bereiken. Daarom worden Architectuurprincipes doorgaans afgeleid uit de missie, visie en strategie van de organisatie en zijn deze daarmee het fundament van iedere Enterprise Architectuur.

In deze serie zal ik dieper ingaan op het creëren, onderhouden en toepassen van Architectuur Principes. Ik gebruik hiervoor voorbeelden uit de praktijk, uit (wetenschappelijk) onderzoek en het onderzoek wat ik op dit moment zelf aan het doen ben over de toepassing van architectuurprincipes in de Nederlandse zorg.

Share