Archimate Tutorial

Ik kwam op youtube deze Archimate tutorial tegen. Naast een basale uitleg over hoe Archimate in elkaar zit, wordt ook ingegaan op de relatie met TOGAF. Niet heel diepgaand, maar wat wil je in 10 minuten…

Share