Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ)

Het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) ondersteunt ziekenhuizen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ biedt de ziekenhuizen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ is gecreëerd voor en door ziekenhuizen onder begeleiding van Nictiz. Aan het RDZ heeft een kerngroep van tien ziekenhuizen gewerkt die zo’n 60 ziekenhuizen vertegenwoordigen. Hieronder is het RDZ versie 2 weergegeven.

RDZ v2 domeinen jpegHet RDZ is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een ziekenhuis, die de domeinen worden genoemd.

Een bedrijfsactiviteit is een taak die kan worden toegewezen aan één persoon of rol. Een informatieobject is een eenheid van informatie die relevant is vanuit bedrijfsperspectief. Bedrijfsactiviteiten gebruiken en/of maken informatieobjecten. Op logische plekken waar bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten samenkomen ontstaan zogenaamde informatiedomeinen. Deze vormen een basis voor de inrichting van de informatievoorziening. In het model zijn deze informatiedomeinen weergegeven, en zijn ook duidelijk de verschillende onderdelen van een ziekenhuis te herkennen. In deze presentatie wordt het RDZ verder toegelicht.

Zelf gebruik ik het model in mijn organisatie. In een vervolgpost zal ik hier verder op ingaan.

Share

Why we need an enterprise model?

Featured

Mooi filmpje over het nut en de noodzaak van het beschrijven van een Enterprise Model. Het filmpje gaat in op de vraag uit de titel van deze post: “Waarom een Enteprise Model maken?”, maar ook op Stakeholder & requirement analyse, proces modellering, en als laatste een klein beetje tooling die je hiervoor kunt gebruiken. Het is de moeite waard om ruim tien minuten aan te besteden.

Share

Zachman

Eind jaren 80, 1987 om precies te zijn, publiceerde John Zachman het eerste raamwerk voor Enterprise Architecture, het Zachman Framework. Hiermee is Zachman een van de grondleggers van het vakgebied. In onderstaand filmpje kon ik eindelijk eens zien hoe hij eruit ziet.

In dit korte filmpje geeft hij nog even de definities van Business, Informatie & Technologie Architectuur. Op zijn website zijn meer video’s te zien, de keynotes zijn bijvoorbeeld wel aardig.

Share

Gratis cursus: Introduction to Enterprise Architecture

Het Australische Open2Study organiseert gratis cursussen, en in het aanbod zit ook een introductiecursus in Enterprise Architecture. De cursus is onderverdeeld in 4 modules van een week, die volgens de aanbieder zo’n 4 uur per week aan studiebelasting kost. Inhoud wordt aangeboden via video’s, er zijn quizzen en aan het einde van iedere module een assessment. 

Ik heb me opgegeven en start aanstaande maandag. Ben erg benieuwd of het wat is. Meer informatie en inschrijven kan hier.

 

Share

Waarom Enterprise Architecture?

Featured

Wat is Enterprise Architecture? Waarom eigenlijk Enterprise Architecture? We werken toch al jaren op deze manier, en dat gaat toch eigenlijk best goed? Dit soort vragen krijg ik vaak. Onderstaand filmpje legt het, een beetje simplistisch maar wel fraai gevisualiseerd en met mooi brits accent in een paar minuten uit.

Share

Architectuur Principes (1)

Architectuurprincipes geven richting hoe de -vaak schaarse- IT middelen aan te wenden om de organisatie-doelstellingen te kunnen bereiken. Daarom worden Architectuurprincipes doorgaans afgeleid uit de missie, visie en strategie van de organisatie en zijn deze daarmee het fundament van iedere Enterprise Architectuur.

In deze serie zal ik dieper ingaan op het creëren, onderhouden en toepassen van Architectuur Principes. Ik gebruik hiervoor voorbeelden uit de praktijk, uit (wetenschappelijk) onderzoek en het onderzoek wat ik op dit moment zelf aan het doen ben over de toepassing van architectuurprincipes in de Nederlandse zorg.

Share