Referentie Domeinenmodel Ziekenhuizen (RDZ)

Het referentiedomeinenmodel ziekenhuizen (RDZ) ondersteunt ziekenhuizen bij de inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ biedt de ziekenhuizen een hulp- en communicatiemiddel bij vraagstukken op het snijvlak van zorg en inrichting van de informatievoorziening. Het RDZ is gecreëerd voor en door ziekenhuizen onder begeleiding van Nictiz. Aan het RDZ heeft een kerngroep van tien ziekenhuizen gewerkt die zo’n 60 ziekenhuizen vertegenwoordigen. Hieronder is het RDZ versie 2 weergegeven.

RDZ v2 domeinen jpegHet RDZ is een referentieoverzicht van de samenhang tussen bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in een ziekenhuis, die de domeinen worden genoemd.

Een bedrijfsactiviteit is een taak die kan worden toegewezen aan één persoon of rol. Een informatieobject is een eenheid van informatie die relevant is vanuit bedrijfsperspectief. Bedrijfsactiviteiten gebruiken en/of maken informatieobjecten. Op logische plekken waar bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten samenkomen ontstaan zogenaamde informatiedomeinen. Deze vormen een basis voor de inrichting van de informatievoorziening. In het model zijn deze informatiedomeinen weergegeven, en zijn ook duidelijk de verschillende onderdelen van een ziekenhuis te herkennen. In deze presentatie wordt het RDZ verder toegelicht.

Zelf gebruik ik het model in mijn organisatie. In een vervolgpost zal ik hier verder op ingaan.

Share

Why we need an enterprise model?

Featured

Mooi filmpje over het nut en de noodzaak van het beschrijven van een Enterprise Model. Het filmpje gaat in op de vraag uit de titel van deze post: “Waarom een Enteprise Model maken?”, maar ook op Stakeholder & requirement analyse, proces modellering, en als laatste een klein beetje tooling die je hiervoor kunt gebruiken. Het is de moeite waard om ruim tien minuten aan te besteden.

Share

Mastering Archimate Edition 1

Naar aanleiding van deze blogpost werd ik getipt over deze website over een boek geschreven door Gerben Wierda. De aanleiding voor het schrijven van het boek was het beschrijven van de complete Enterprise Architectuur van een organisatie. Uiteindelijk leverde dat een Archimate model op met 25.000 objecten en relaties die door 1 FTE wordt onderhouden.

bookdisplay

Het boek omvat naast een introductie in de Archimate taal ook veel praktische voorbeelden. Het boek is te downloaden via bovenstaande website. Mocht je het gaan lezen, wees dan wel zo vriendelijk om er wat voor te betalen, en dit superinitiatief te ondersteunen.

Share

Dragon1 – een introductie

Ik schreef al een aantal keer over Archimate, maar er zijn meer methoden in het veld van de Enterprise Architectuur. Uit Nederland komt bijvoorbeeld de Dragon1 methode, een methode voor visuele Enterprise Architectuur.

De methode is interessant omdat het een veel visuelere benadering van Enterprise Architectuur geeft dan andere tools doorgaans doen. Het visualiseert de gehele organisatie, van producten en diensten tot softwareapplicaties en netwerken. Door deze visuele benadering zijn de producten ook interessant voor stakeholders van buiten IT. Het wordt voor iemand anders buiten het IT domein, bijvoorbeeld een bestuurder, veel duidelijker wat die architect nu eigenlijk bedoeld.

In bovenstaand filmpje geeft Mark Paauwe, de oprichter van het Dragon1 Framework een korte introductie.

Share

Zachman

Eind jaren 80, 1987 om precies te zijn, publiceerde John Zachman het eerste raamwerk voor Enterprise Architecture, het Zachman Framework. Hiermee is Zachman een van de grondleggers van het vakgebied. In onderstaand filmpje kon ik eindelijk eens zien hoe hij eruit ziet.

In dit korte filmpje geeft hij nog even de definities van Business, Informatie & Technologie Architectuur. Op zijn website zijn meer video’s te zien, de keynotes zijn bijvoorbeeld wel aardig.

Share

Archi

Enkele posts geleden had ik het over het nut van Archimate, en waarom ik die taal gebruik. Het gebruiken van Archimate gebeurd vrijwel altijd in een tool. Dit kan iets standaard zijn als Microsoft Visio, of een meer dedicated architectuurtool. Hier zijn vele oplossingen beschikbaar waarvan de bekendste BiZZdesign Architect, Enterprise Architect en Aris Enterprise Architecture zijn.

archi_logo

Zelf ben ik tevreden gebruiker van de open source applicatie genaamd Archi.  Het rijtje tools hierboven heeft natuurlijk meer en rijkere functionaliteit, er is ondersteuning en heeft vooral ook voordelen als met meerdere mensen aan modellen wordt gewerkt. Het grote voordeel van Archi daarentegen is dat het gratis is, wat prettig is als je net begint met het gebruiken van Archimate en je nog niet zeker weet of het wat voor je is, of dat je eerst nog de toegevoegde waarde van Archimate moet bewijzen in je organisatie.

Archi is gratis te gebruiken, hier te downloaden en beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

Share

Gratis cursus: Introduction to Enterprise Architecture

Het Australische Open2Study organiseert gratis cursussen, en in het aanbod zit ook een introductiecursus in Enterprise Architecture. De cursus is onderverdeeld in 4 modules van een week, die volgens de aanbieder zo’n 4 uur per week aan studiebelasting kost. Inhoud wordt aangeboden via video’s, er zijn quizzen en aan het einde van iedere module een assessment. 

Ik heb me opgegeven en start aanstaande maandag. Ben erg benieuwd of het wat is. Meer informatie en inschrijven kan hier.

 

Share

TOGAF in de wereld

Ik kwam een leuke interactieve kaart tegen over het aantal TOGAF gecertificeerde personen in de wereld (ik schreef hier eerder over TOGAF). In Nederland lijkt het wijdverbreid, met een 3e plaats in aantal gecertificeerden (in absolute zin!) na het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zijn we in Nederland zoveel bezig met Enterprise Architectuur, en heeft het daarom zoveel aandacht? Of hebben we in Nederland misschien een echte “certificerings-cultuur”? togaf kaartje

Share